Kadınlar teşkilatı

Göçmen kadınların ilk neslini, geldikleri ülkelerde bile, örneğin Türkiye’de dahi,
okuma ve meslek edinme imkanı olmayan ev kadınları oluşturuyordu. Avrupa’ya
göçün ilk dönemlerinde de bu açığın giderilme imkanları yetersizdi. Yerel dilleri
konuşamayan anne ve ev kadını konumundaki kadınlarımız, günlük hayatlarında
pek çok kısıtlama ile karşılaştı.
Kadınlar teşkilatı, pek çok hizmet ve çalışma ile, Fransa’da yaşayan Müslüman
kadınlarla genç kızların sosyal yaşamda yer almalarını teşvik etmiş ve müslüman
kadınlarla genç kızların eğitim imkanlarından yararlanmalarına öncülük etmiştir.
Bunun için müslüman kadınların yerel dilleri öğrenmelerini de teşvik eden Kadınlar
teşkilatı, şube ve cemiyetlerde de görev alarak toplumsal hayatta yönlendirici
olmaları için cesaret vermiştir.
Kadınlar teşkilatı, dinî eğitime özel değer vermiş ve şuurlu bir dinî hayatın ancak bu
eğitimle mümkün olacağına inanmıştır. Bunun için Kadınlar teşkilatı, kadınlarla
genç kızlara yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir. Bununla
birlikte, evlilik, çocuk eğitimi ve sağlık alanlarında da özel seminerler verilmekte ve
eğitim programları düzenlenmektedir.

KT_Tanitim_Brosuru_F

KT_Tanitim_Brosuru_TR