Kadınlar Gençlik Teşkilatı

Kadınlar Gençlik Teşkilşatı‘nin hedefleri :Avrupa’da yaşayan
genç kızlara…
islami bilinç ve şahsiyet kazandırmak
Eğitim, İrşad ve meslek ile ilgili vizyon ve hedef vermek
Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak
Toplumda aktif rol almalarına teşvik etmek

KGT_Tanitim_Brosuru_F

KGT_Tanitim_Brosuru_TR