Kadınlar Gençlik Teşkilatı

Kadınlar Gençlik Teşkilşatı‘nin hedefleri :Avrupa’da yaşayan
genç kızlara…
islami bilinç ve şahsiyet kazandırmak
Eğitim, İrşad ve meslek ile ilgili vizyon ve hedef vermek
Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak
Toplumda aktif rol almalarına teşvik etmek