Yardımlaşma temalı bölge kurumsal iftarı


CIMG Alpes Bölgesi geleneksel Kurumsal iftar programı Annecy Bölge merkezinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Bölge başkanı Yusuf Çakır ve bölge yürütme kurulunun ev sahipliğindeki programa IGMG Genel Merkez’den Zeki Toprak, fransız yerel idareciler, bölge yürütme kurulları, şube başkanları ve çeşitli davetliler yoğun ilgi gösterdiler.


Ev sahibi olarak söz alan Alpes Bölge Başkanı Yusuf Çakır, katılımcılara teşekkür ederken, teşkilatımızın toplum içerisindeki rolü , hedefleri ve yapılan hizmetler hususunda davetlileri bilgilendirdi. 8’incisi düzenlenen kurumsal iftar programları, buyrun ben müslümanım sokak etkinlikleri ve açık cami günleri gibi programlarla teşkilatımızın şeffaf ve toplumun merkezi bir konumda çalışmalar yaptığını vurguladı. İftar programlarında bu yılın temasının “Evrensel Dayanışma” olduğunu vurgulayan ÇAKIR, ayrıca teşkilatımızın deprem felaketi ve dünyanın değişik coğrafyalarında ki huzursuzluklar, felaketler ve insan hakları ihlalleri konularındaki bakış açılarını misafirlere aktardı.


Daha sonra mikrofona davet edilen IGMG genel merkez mali işler baskan yardımcısı Zeki Toprak ise kısaca Ramazan ayının insanlık ve müslümanlar için anlamını açıklarken özellikle Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen elim deprem hadisesi ve hemen sonrasında teşkilatımızın almış olduğu aksiyonları paylaşır iken, Ukrayna savaşı, Filistin ve Doğu Türkistan’daki müslümanların maruz kaldıkları baskı, zulüm ve dünya üzerindeki adaletsizlikler konusunda tüm insanlığın bir olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.


Programa iştirak eden Annecy belediye başkanı temsilcisi Abdurrahim Ali Ayyoub ve Annecy belediyeler birliği başkanı Frederic Lardet ise konuşmalarında, öncelikle programa kendilerini davet ettikleri için teşekkür ederken, özellikle tüm insanlığı ilgilendiren konularda birlikte hareket etme ve deprem gibi afetlerde tam bir dayanışmanın önemine vurgu yaptılar.
Son olarak programın moderatörlüğünü üstlenen Bölge Kurumsal Iletişim başkanı Oğuz Öner teşkilatımızın yapısı, hedefleri ve çalışmalarını kapsayan bilgileri bir sunum şeklinde davetliler ile paylaştı.


Iftar vaktinin gelmesiyle birlikte yapılan ikram ve dualar ile program nihayete erdi.

Dîner Annuel du Ramadan sur le thème de “La solidarité universelle”

Dîner Annuel du Ramadan sur le thème de “La solidarité universelle”
Le traditionnel dîner annuel du Ramadan de la région CIMG Alpes a été organisé avec une forte participation au centre régional situé Annecy.
Zeki Toprak, de la direction générale de l’IGMG, les élus locaux, le conseil exécutif régional, les présidents de branche et divers invités ont montré un grand intérêt pour le programme, organisé sous la direction du président régional, Yusuf Çakır, et de son conseil exécutif.


Le président de la région des Alpes, Yusuf Çakır, en tant qu’hôte, a remercié les participants et a présenté aux invités le rôle de notre organisation dans la société, de ses objectifs et de ses services. Il a souligné que les programmes de dîner annuel du Ramadan, organisés pour la huitième fois cette année, mettent en évidence la transparence de notre organisation et son travail au centre de la société, comme les activités de rue « Permettez je suis Musulman » et les journées portes ouvertes des mosquées. Çakır a souligné que le thème de cette année pour le programme d’iftar (rupture du jeûne) est “Solidarité universelle”. Il a également mis l’accent sur l’importance des actions lancées par notre organisation au sujet des récents tremblements de terre ainsi que pour la lutte contre les violations des droits de l’homme dans différentes régions du monde.


Plus tard, Zeki Toprak, vice-président des affaires financières de la direction générale de l’IGMG, a brièvement expliqué le sens du mois de Ramadan pour l’humanité et les musulmans, partageant notamment les mesures prises par notre organisation immédiatement après la tragédie du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il a souligné que toute l’humanité doit agir ensemble sur les sujets tels que la guerre en Ukraine, la répression subie par les musulmans en Palestine et en Turkestan oriental, et les injustices à travers le monde.


Abdelrahim Ali Yagoub, conseiller municipal délégué, représentant le maire d’Annecy, et Frédérique Lardet, présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, ont pris la parole pour remercier d’avoir été invités au programme, soulignant l’importance de travailler ensemble sur des sujets concernant toute l’humanité et l’importance d’une solidarité totale en cas de catastrophe naturelle.
Enfin, le président régional de la communication, Oguz Oner, qui a animé le programme, a présenté la structure de la CIMG, ses objectifs et ses activités à travers le monde.
Le programme s’est terminé autour d’un repas et des prières à l’heure du iftar.”